Banner twowayradio

บริษัท ทูเวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ที่ตั้งอาคารเลขที่ 2828,2830 ซอยลาดพร้าว 128/4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขทะเบียนบริษัท 0105553060108 ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาทชำระแล้ว จดจัดตั้ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้งวางระบบวิทยุสื่อสารพร้อมบริการดูแลหลังการขายครบวงจร

กลุ่มธุรกิจ ทูเวย์ เรดิโอ แบ่งได้เป็นประเภทหลัก ดังนี้

 • จำหน่ายวิทยุสื่อสาร
 • บริการให้เช่าวิทยุสื่อสาร
 • ศูนย์บริการซ่อมวิทยุสื่อสาร
 • รับวางระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณ
 • บริการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารติดตั้งรถยนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป
 • บริการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารติดตั้งรถบิ๊กไบค์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป
 • บริการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสารภายในและภายนอกอาคาร
 • บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์สำหรับระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเสาไวไฟ
 • บริการติดตั้งวางระบบกล้องวงจรปิด
 • จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัย PPE
 • จำหน่ายอุปกรณ์จราจรทุกชนิด
image open time
ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารรถบิ๊กไบค์
วิทยุสื่อสารราคาพิเศษ

  แบรนด์ชั้นนำ

  เราจะเลือกวิทยุสื่อสารอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด?

  ทำความรู้จักกับวิทยุสื่อสารกันก่อนเลือกซื้อสินค้า

  วิทยุสื่อสารแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้

  วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน

  • ความถี่ 245-247 MHz , 27 MHz

  วิทยุสื่อสารสำหรับสมัครเล่น

  • ความถี่ 144-147 MHz

  วิทยุสื่อสารสำหรับราชการ

  • ความถี่ 136-174 MHz

  วิทยุสื่อสารสำหรับเฉพาะกิจ

  • วิทยุสื่อสารระบบเครือข่าย Trunked Radio
  • วิทยุสื่อสารสำหรับการบิน
  • วิทยุสื่อสารสำหรับเรือ
  • วิทยุสื่อสารกันระเบิด

  วิทยุสื่อสารใส่ซิมสำหรับกิจการทุกประเภท

  ข้กำหนดการใช้วิทยุสื่อสาร

  วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน คลื่นความถี่ 245.000-247.000MHz

  เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์ต่างๆสามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่การใช้งานจะเป็นลักษณะการสื่อสารเพื่อประสานงานกันในกลุ่ม โรงแรม โรงงาน ศูนย์การค้า งานรักษาความปลอดภัยหรืออีเว้นท์ต่างๆ ข้อดีของวิทยุสื่อสารเครื่องแดงสำหรับประชาชนคือเราไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนหรือรายปี แต่ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าการใช้งานที่ถูกต้องจะมีรายละเอียดดังนี้

  • วิทยุสื่อสารจะต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน สำนักงาน กสทช. โดยเครื่องจะต้องมีสติ๊กเกอร์ตราครุฑติดไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยมีอักษรย่อ NTC.ID___ติดที่สินค้าเพื่อแสดงรายละเอียดเช่นหมายเลขของประเภทวิทยุสื่อสาร-หมายเลขของผู้ขออนุญาตนำเข้าเป็นต้น
  • วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งไม่เกิน 0.5วัตต์หรือ 500 มิลลิวัตต์ ยกเว้น ไม่ต้องจดขออนุญาตใช้
  • วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งมากกว่า 0.5วัตต์ หรือ 500 มิลลิวัตต์ ขึ้นไป จะต้องจดทะเบียนขออนุญาตใช้เครื่องตามประกาศของสำนักงาน กสทช. อัตราค่าธรรมเนียมและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต คลิกดูที่ลิงค์นี้

  วิทยุสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

  เป็นเครืองสีดำความถี่ใช้งานตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนด ย่านความถี่144.000-147.000 MHz โดยจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น และจะต้องสอบผ่านจาก กสทช. ได้ใบประกาศนียบัตรมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ และต้องมีการขอนามเรียกขาน เพื่อเอาไว้เรียกแทนตัวเองด้วย

  วิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ

  วิทยุสื่อสารเครื่องดำหรือบางยี่ห้อบางแบนด์ก็เป็นสีเขียวขี้ม้า ย่านความถี่ 136-174MHz สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต และเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ เท่านั้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถใช้วิทยุสื่อสารประเภทนี้ได้โดยข้อกำหนดการใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศซึ่งอาจไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช. แต่จะต้องพกบัตรประจำตัวที่หน่วยงานออกให้ติดตัวไปด้วย

  วิทยุสื่อสารสำหรับเฉพาะกิจ

  • วิทยุสื่อสารระบบเครือข่าย Trunked Radio

  วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจในย่านความถี่ 800 MHz ที่ CATเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการใช้งานระบบนี้เพื่อติดต่อสื่อสารในลักษณะแบบกลุ่ม จัดให้มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานภายในกลุ่มของคุณ สามารถติดต่อกันโดยอัตโนมัติในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลข่าวสารที่ติดต่อกันจะเป็นความลับเฉพาะกลุ่มของคุณ ลูกค้าที่ใช้บริการมีหลากหลายกลุ่มธุรกิจอาทิเช่น บริษัทประกันภ้ย บริษัทขนส่ง การสื่อสารมวลชน โรงพยาบาล โรงแรม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

  • วิทยุสื่อสารสำหรับการบิน

  เครื่องวิทยุสื่อสารที่ใช้ในการควบคุมจราจรทางอากาศและประสานงานภาคพื้นดินที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ใช้ตามสนามบินหรือ ทหารอากาศ

  • วิทยุสื่อสารสำหรับเรือ

  วิทยุสื่อสารมารีนแบนด์ คลื่นความถี่ 152.025-160.025 MHz คุณสมบัติผู้ใช้งานคือจะต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรทางน้ำโดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการทางน้ำและใบอนุญาตจาก สำนักงาน กสทช.จึงจะสามารถใช้งานได้ ลักษณะการใช้งานเพื่อติดต่อประสานงานระหว่างเรือหรือท่าเรือ

  • วิทยุสื่อสารกันระเบิด

  วิทยุสื่อสารที่ใช้งานแบบผ่านเครือข่ายและไม่ผ่านเครือข่าย คุณสมบัติหลักคือตัวเครื่องต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเกิดประกายไฟ Ex(Explosion Proof) โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานแต่ละมาตรฐานเช่น FM, UL, ATEX คือวิทยุสื่อสารต้องไม่เกิดประกายไฟแม้วงจรช๊อต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัย เช่นโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มพลังงาน เช่นโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานที่มีความเสี่ยงเช่นสารละเหยก๊าซวัตถุไวไฟ

  • วิทยุสื่อสารใส่ซิมสำหรับกิจการทุกประเภท

  วิทยุสื่อสารระบบ POC คือการใช้งานผ่านเครือข่าย ระบบ 3G 4G ที่ต้นทุนต่ำ  เนื่องจากการใช้งานที่สะดวกและไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางระหว่างสื่อสาร จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ทุกประเภท หน้าที่หลักของระบบนี้คือการจัดการงานและการสั่งการ งานบริการต่าง ๆ สำหรับองค์กร สถาบันและกลุ่มต่างๆ ส่วนใหญ่สำหรับผู้ใช้งานเป็นกลุ่ม เช่น หน่วยรักษาความปลอดภัยสาธารณะ บริการขนส่งหน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการขนส่ง การบินในสนามบิน การชุมนุมขนาดใหญ่ ฯลฯ ด้วยความครอบคลุมที่กว้างขวางและต้นทุนต่ำ จึงสามารถปรับการใช้งานให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ เช่นเหตุฉุกเฉินหรือต้องการสื่อสารแบบกลุ่มที่อยู่ต่างพื้นที่กัน เป็นต้น