วิทยุสื่อสาร ยุค 4G บริการอันดับ 1

การใช้งานวิทยุสื่อสารในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ใช้กับ ศูนย์กู้ภัย หน่วยงานราชการหรืองานรักษาความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจเหล่า การขนส่งและการเดินทาง โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน  งานอีเว้น และคาราวานออกทริปต่างๆ เพราะเป็นงานต้องสื่อสารกันตลอดเวลา ทำให้การสื่อสารรวดเร็วสะดวกมากกว่าการโทรศัพท์ หรือแชท

จำหน่าย ซ่อม เช่าวิทยุสื่อสาร วางระบบสื่อสาร

วิทยุสื่อสารทั้งหมดของเรา

ขายดี
  • ขายดี
  • สินค้าแนะนำ
Close

SPEEDER SP-IX5

วิทยุสื่อสาร SPEEDER

Close

FUJITEL RS-12

วิทยุสื่อสาร FUJITEL

Close

TC.COM TCG-3674

วิทยุสื่อสาร TC.COM

Close

วิทยุสื่อสาร STANDARD E-350

วิทยุสื่อสาร STANDAR

Close
Close

วิทยุสื่อสาร ICOM IC-80FX PLUS

• กำลังส่งสูงสุดแต่กินไฟเพียงนิดเดียว (5 วัตต์ กินไฟ 1.3A)
• 160 ช่องสัญญาณความถี่
• ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง
• ฟังก์ชั่นประหยัดไฟ
• ขั้วต่อสายอากาศชนิด BNC
• โปรแกรมชื่อช่องได้ 5 ตัวอักษร เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
• จอแสดงตัวอักษร/ตัวเลขได้ 5 ตัว
• ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time out timer)

Close
Close
Close

บทความและสาระน่ารู้ในวงการณ์วิทยุสื่อสาร

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

    การใช้วิทยุสื่อสาร   หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจร...

Continue reading

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

การใช้วิทยุสื่อสาร หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจําวันของ...

Continue reading

วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน

      วิทยุสื่อสารเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน   จากข้อมูลของสํานักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินับ...

Continue reading