จำหน่าย ซ่อม เช่าวิทยุสื่อสาร วางระบบสื่อสาร

สินค้าของเรา

ขายดี
  • ขายดี
  • สินค้าแนะนำ
Close

วิทยุสื่อสาร Fujitel FB-7

– มีช่องพิเศษ Fujitel Digital 20 ช่อง
– มี Duplex Function
– เสียงดังชัดเจนด้วยลำโพง 500 mW.

Close

วิทยุสื่อสาร MS marshal MS12

วิทยุสื่อสาร MS Mashal MS-12
– มีขนาดเล็กที่สุด
– ฟังวิทยุ FM
– แบตเตอรี่ 1,400 mAH

Close

วิทยุสื่อสาร spender PILOT 144H

• DUPLEX FUNCTION
• ADJUST POWER HIGH/LOW
• AUTO BATTERY SAVE

วิทยุสื่อสาร-Spender-TM531DTV
Close

วิทยุสื่อสาร Spender tm531dtv

วิทยุสื่อสาร SPENDER เครื่องโมบาย สำหรับติดตั้งประจำที่ ติดตั้งในรถยนต์ เป็น
เครื่องแม่ข่าย กำลังส่ง 10 วัตต์ วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง
สอบวิทยุสื่อสาร CB ย่านความถี่ 245 MHz. กำลังส่ง 10 วัตต์

หน้าแรก

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

    การใช้วิทยุสื่อสาร   หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจร...

Continue reading

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

การใช้วิทยุสื่อสาร หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจําวันของ...

Continue reading

วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน

      วิทยุสื่อสารเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน   จากข้อมูลของสํานักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินับ...

Continue reading