บริษัท ทูเวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2553 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง วางระบบวิทยุสื่อสาร มีลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึง ผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมบริการซ่อม ปรับปรุง ด้วยทีมช่างมากประสบการณ์

กลุ่มธุรกิจ ทูเวย์ เรดิโอ แบ่งได้เป็น 8 ประเภทหลัก ดังนี้

Banner twowayradio

บริษัท ทูเวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2553 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง วางระบบวิทยุสื่อสาร มีลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึง ผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมบริการซ่อม ปรับปรุง ด้วยทีมช่างมากประสบการณ์

กลุ่มธุรกิจ ทูเวย์ เรดิโอ แบ่งได้เป็น 8 ประเภทหลัก ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวิทยุสื่อสาร รวมถึงติดตั้งและวางระบบวิทยุสื่อสาร พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริการหลังการขายที่ใส่ใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารในองค์กรของคุณได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

พันธกิจ

• จำหน่ายวิทยุสื่อสาร แบรนด์ชั้นนำ ที่มีคุณภาพ
• บริการก่อนและหลังการขาย ที่ใส่ใจ รวดเร็ว
• ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
• บริการให้คำปรึกษา ในการเลือกซื้อ ออกแบบติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร อย่างมืออาชีพ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการจัดจำหน่ายวิทยุสื่อสาร

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย ด้านวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์คุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบโจทย์ในทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจภาคเอกชนรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ

2. ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบระบบสื่อสารภายในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อ ช่วยให้คุณลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ให้คุณโฟกัสที่ธุรกิจคุณได้มากขึ้น

3. ด้านการรักษาความปลอดภัย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการติดตั้ง วางระบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในทุกภาคส่วน ทุกอุตสาหกรรม ทุกประเภทธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัท:บริษัท ทูเวย์ เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ:จำหน่าย และติดตั้งระบบ วิทยุสื่อสาร
เลขทะเบียนบริษัท:0105553060108
ที่ตั้ง:2828, 2830 ถนนลาดพร้าว ซอย128/4 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์:https://www.2wayram.com 
อีเมล์: info@twowayradio.co.th
โทรศัพท์:+66 (0) 2731 0213-16 

086 355 5810 

086 329 5672 

โทรสาร:+66 (0) 2731 0214