Show sidebar

แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร BP-210 3FGX

แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร BP-210 3FGX
 • ความจุ 1,650มิลลิแอมป์
 • ใช้งานได้นาน
 • รับประกันยาว 6 เดือนเต็ม

แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ICOM 80FX

฿790
แบตเตอร์รี่ ICOM 80FX,V80T,G80 ฯลฯ
 • ความจุ 2,000 มิลลิแอมป์
 • ใช้งานได้นาน เเบตเสื่อมยาก
 • ความถี่ประชาชน
 • รับประกันยาวนาน 6 เดือน
 • ใช้ได้หลากหลายรุ่น

แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ICOM IC- 3FGX

฿750
แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ICOM IC-3FGX
 • ความจุ 1,650 มิลลิแอมป์
 • ใช้งานได้นาน หลายชั่วโมง
 • เเบตเตอรี่ รับประกันยาวนาน 6 เดือน
 • มีบริการหลังการขาย

แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ICOM IC-3FGX

฿750
แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ICOM IC-3FGX