Prednisone without rx prednisone cheap overnight fedex Prednisone drug buy generic prednisone online prednisone no prescription needed Buy Propecia order tramadol no prescription order Prednisone without rx from us pharmacy cheapest ventolin inhalers where to buy antibiotics for dogs antibiotics probiotics purchase Prednisone no visa without prescription Buy prednisone online with next day shipping buy tramadol 180 ventolin cost ireland buy ventolin inhaler usa prednisone without a perscription or pneumonia antibiotics 20 mg prednisone doxycycline without prescription australia priligy no prescription site:.ca priligy brasil buy doxycycline online

 วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าววิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

 

    

   คุณโหน่ง 082 556 7444 , 086-329-5672   

02-731 0213,15,16 ต่อ300   

    

2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว2wayram.com : วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

 

 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

 

 
 
 
 Document : โค้ด ว วิทยุสื่อสาร                  
  Code ที่นักวิทยุสื่อสารและอาสาสมัครนิยมใช้
ว.0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง ว.23 ผ่าน...(สถานที่) ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน ว.24 เวลา ว.60 ญาติ เพื่อน
ว.01 ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ว.25 ไปยัง...(สถานที่ ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
ว.02 ที่บ้าน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด ว.62 สิ่งของ
ว.1 จุดที่กำลังออกอากาศ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์ ว.63 บ้านพัก
ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว ว.28 ประชุม ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.3 ทวนข้อความ ว.29 ธุระ ว.65 ภรรยามาพบ
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ ว.30 จำนวน คน สิ่งของ ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
ว.5 ราชการลับ ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.6 ขอติดต่อ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 ว.68 แจ้งความ
ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 ว.69 ระมัดระวัง
ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 ว.70 ถึงแก่กรรม
ว.9

เหตุฉุกเฉิน

ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ ว.71 พักผ่อน
ว.10 อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
ว.11    หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ ว.37  ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ว.81 ติดธุระ
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.39 การจราจรติดขัด ว.88 รักและจุมพิต
ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี ว.40 อุบัติเหตุจากรถ ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.15 พบ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย ว.100 ขอโทษ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน ว.600 แฟน
ว.16-1 จับใจความไม่ได้ ว.43    จุดตรวจสอบยานพาหนะ ว.601   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ ว.44 โทรสาร ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-3 ชัดเจนพอใช้ ว.45 เหตุการปกติ ว.603 รถยนต์
ว.16-4 ชัดเจนดี ว.50 รับประทานอาหาร ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
ว.16-5 ชัดเจนดีมาก ว.51 ป่วย ว.605 รับประทานอาหาร
ว.17 มีอันตราย ว.52 ยกเลิก ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.18 รถเสีย ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.607 ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.54 อยู่โรงแรม ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.20 จับกุม ว.55 ผกก. มาตรวจ ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)
ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่) ว.56 เพื่อนมา    
ว.22 ถึง...(สถานที่) ว.57 กำลังโดยสารทางเรือ    


หมายเหตุ  หน่วยงานที่ใช้วิทยุสื่อสาร อาจกำหนดรหัสต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน
ของตนเองได้ การสื่อสารทางวิทยุควรเป็นภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้โค้ดเท่าที่จำเป็น 
ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่รบกวนข่ายสื่อสาร ไม่ร้องเพลง ไม่พูดหยาบคายแม้กับผู้ที่สนิทสนม

 

 

 

 

 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

 

 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

   
 

 

 

 

วิทยุสื่อสาร ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ขายวิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสารมือสอง ย่านรามคำแหง ลาดพร้าว

 

  วิทยุสื่อสารแนะนำ   ผลงานของเรา   เกี่ยวกับ 2wayram  

ติดตามเราบน Social network

 
LINE ID : twoway2830 , 0894956784

 

  ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา   Sitemap