Close

TC.COM TCG-3674

วิทยุสื่อสาร TC.COM

Close

วิทยุสื่อสาร TC.COM TCG 3674

ย่านความถี่ VHF 136- 174 MHz
– เครื่องสังเคราห์ความถี่ ราชการ วัตต์เต็ม
– เครื่องแท้มี กทช.สำหรับราชการ
– เหมาะสำหรับ หน่วยงานราชการ กรมการปกครอง – เจ้าหน้าที่บ้านเมือง กู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิฯ ต่างๆ