วิทยุสื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

เครื่องแดงประชาชน เครื่องดำมือสมัครเล่น เครื่องดำราชการ

วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป ความถี่ CB 245.0000-246.9875 MHz.

เป็นวิทยุสื่อสารเครื่องแดง ออกมาเพื่อรองรับธุรกิจทุกประเภทและประชาชนทั่วไป เช่น หน่วยงานรักษาความปลอดภัย โรงงานอุสหกรรม โรงแรม งานคอนเสิร์ต สนามกอล์ฟ ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้าขายปลีกย่อยๆที่มีการเช็คสต็อกจากหน้าร้าน งานอีเว้นท์ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น

วิทยุสื่อสารนักวิทยุสมัครเล่น ความถี่ AR 144-146 MHz. (จำเป็นต้องสอบใบอนุญาตมือสมัครเล่น)

เป็นวิทยุสื่อสารเครื่องดำ วิทยุชนิดนี้ ต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่น โดยต้องผ่านการสอบจาก กสทช. เมื่อสอบผ่านจะได้ใบประกาศษณีย์และนำใบไปขอนามเรียกขานเพื่อเอาไว้เรียกแทนตัวเอง

วิทยุสื่อสารราชการ ความถี่ VHF 136-174 MHz. (จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการในการซื้อ)

เป็นวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำ วิทยุสื่อสารใช้งานกับอาชีพที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนซึ่ง ผู้ใดที่มีอาชีพตามหลักการนี้สามารถใช้งานวิทยุสื่อสารเครื่องดำราชการได้ทั่วโลก
แต่จะต้องพกบัตรปจะจำตัวที่ทางหน่วยงานราชการของท่านออกให้ติดตัวไปด้วยเสมอ เมื่อมีการพกวิทยุสื่อสารเครื่องดำติดตัวออกนอกสถานที่ไปใช้งาน