ผลงานบางส่วนของเรา เช่นงานติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร บนเสาทาวเวอร์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,ราชการ
  • รับวางระบบเสาวิทยุสื่อสาร และติดตั้งเครื่องแม่ข่ายพร้อมเดินสาย ด้วยทีมช่างมืออาชีพจาก ทูเวย์ เรดิโอ

ลักษณะงานที่เรารับทำ

    • ติดตั้งเสาสัญญาณภายในอาคารและนอกอาคาร
    • ติดตั้งเสาทาวเวอร์แบบกายวายและแบบSelf-Supporting สำหรับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทฯทั่วไปโดยสามารถทำงานตามแบบและมีการควบคุมงานโดยวิศวกรโยธา ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. 2542
  • ติดตั้งเสาอินเตอร์เน็ต
  • ติดตั้งเสาทาวเวอร์ของเสาโทรศัพท์มือถือ
  • ติดตั้งและวางระบบเสาล่อฟ้าในโรงงานและเสาล่อฟ้าบนทาวเวอร์

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณโหน่ง สายด่วน 082 55 67 444

ประเภทงาน:ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย
ระยะเวลา:1 วัน (ขึ้นอยู่ประเภทสถานที่)
อุปกรณ์:เสาไดโพล, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย, ขั้วBNC
สถานที่ติดตั้ง:ด้านบนของอาคาร