ผลงานติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร บนเสาทาวเวอร์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,ราชการ

ผลงานการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร และติดตั้งเครื่องแม่ข่ายพร้อมเดินสาย ด้วยทีมช่างมืออาชีพจาก ทูเวย์ เรดิโอ

ประเภทงาน:ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย
ระยะเวลา:1 วัน (ขึ้นอยู่ประเภทสถานที่)
อุปกรณ์:เสาไดโพล, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย, ขั้วBNC
สถานที่ติดตั้ง:ด้านบนของอาคาร