บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาทาวเวอร์ วิทยุสื่อสาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ภายนอกตัวอาคาร บริษัท ทูเวย์เรดิโอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ติดเสาแม่ข่ายอาคารสูง

ผลงานติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ด้านบนอาคาร

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร และติดตั้งเครื่องแม่ข่ายพร้อมเดินสาย ด้วยทีมช่างมืออาชีพจาก ทูเวย์ เรดิโอ

ประเภทงาน:ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย
ระยะเวลา:1 วัน (ขึ้นอยู่ประเภทสถานที่)
อุปกรณ์:เสาไดโพล, เครื่องแม่ข่าย, เดินสาย, ขั้วBNC
สถานที่ติดตั้ง:ด้านบนของอาคาร