บริการจำหน่ายวิทยุสื่อสารอุปกรณ์วิทยุสื่อสารจากทูเวย์เรดิโอ

กลุ่มผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร, กลุ่มคนรักวิทยุสื่อสาร , กลุ่มบริษัทห้างร้านทั่วไป , กลุ่มหน่วยงานราชการ

บริการจำหน่ายวิทยุสื่อสารอุปกรณ์วิทยุสื่อสารจากทูเวย์เรดิโอ

ประเภทงาน:บริการจำหน่ายวิทยุสื่อสารอุปกรณ์วิทยุสื่อสารจากทูเวย์เรดิโอ
ระยะเวลา:30นาที – 1 ซม.
อุปกรณ์:จำหน่ายวิทยุสื่อสาร
สถานที่ติดต่อ :2830, 2828 ซอย ลาดพร้าว 128/4 คลองจั่น, เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240