วิทยุสื่อสารเครื่องแดง(คลื่นความถี่ประชาชน)
  วิทยุสื่อสารเครื่องดำ(คลื่นความถี่ราชการ)
   วิทยุสื่อสารเครื่องดำ(คลื่นความถี่นักวิทยุสมัครเล่น)
    วิทยุสื่อสารสำหรับการบิน(Air Band)
     เครื่องชาร์จไฟ
      แบตเตอรี่
       เสาสไลด์(เหล็กพับยืดหดได้)