วิทยุสื่อสารเครื่องแดง(คลื่นความถี่ประชาชน)

  บริการเช่าวิทยุสื่อสารICOM รุ่น IC-86FX

  วอเช่าSPENDER รุ่น TC-245HA PLUS

  ฿200

  วิทยุสื่อสาร ALINCO รุ่น DJ-CRX2

  ฿1,890

  วิทยุสื่อสาร ALINCO รุ่น DJ-CRX2S

  ฿1,890

  วิทยุสื่อสาร ALINCO รุ่น DJ-P245

  ฿2,560

  วิทยุสื่อสาร ALINCO รุ่น DJ-VX20

  ฿2,890

  วิทยุสื่อสาร BENISON A86

  ฿1,550

  วิทยุสื่อสาร BENISON BE-245A

  วิทยุสื่อสาร BENISON BE-246

  วิทยุสื่อสาร BENISON JB-7

  วิทยุสื่อสาร BENISON JB-9

  วิทยุสื่อสาร BENISON V7

  วิทยุสื่อสาร BENISON รุ่น BS-15

  วิทยุสื่อสาร COMMANDER รุ่น CB-1

  ฿1,990

  วิทยุสื่อสาร COMMANDER รุ่น CB-67

  ฿1,590

  วิทยุสื่อสาร COMMANDER รุ่น CB67

  ฿1,650

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-10N

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-11N

  ฿1,590

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-150A

  ฿5,500

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-320N

  ฿1,350

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-4N

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-580

  ฿2,550

  วิทยุสื่อสาร Fujitel รุ่น FB-5H

  ฿1,490

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-609N

  ฿2,890

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-67N

  ฿1,950

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น FB-6N

  ฿1,490

  วิทยุสื่อสาร Fujitel รุ่น FB-860N

  ฿1,890

  วิทยุสื่อสาร FUJITEL รุ่น RS-12

  ฿1,790

  วิทยุสื่อสาร HAMTEC HT-R171

  วิทยุสื่อสาร HAMTEC HT-R172

  วิทยุสื่อสาร HERO-XS

  ฿1,450

  วิทยุสื่อสาร HIMAX VX-1R

  วิทยุสื่อสาร HIMAX VX-2R

  วิทยุสื่อสาร HIMAX VX-68

  วิทยุสื่อสาร HIMAX X-10

  วิทยุสื่อสาร HIMAX X-5 เครื่องแดง

  ฿2,090

  วิทยุสื่อสาร HYT รุ่น POWER-245S

  ฿3,690

  วิทยุสื่อสาร Hytera Super 246 มีสินค้า

  ฿7,000

  วิทยุสื่อสาร HYTERA TF-318

  วิทยุสื่อสาร HYTERA TF-418

  วิทยุสื่อสารเครื่องดำ(คลื่นความถี่ราชการ)
   วิทยุสื่อสารเครื่องดำ(คลื่นความถี่นักวิทยุสมัครเล่น)
    วิทยุสื่อสารกันระเบิด
     วิทยุสื่อสารสำหรับการบิน(Air Band)
      เครื่องชาร์จไฟ

       แท่นชาร์จ SENDER SD-944H, SD-945H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SENDER SD-980H, SD-990H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SENDER SD-994H, SD-995H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SENDER SD-888H, SD-999H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SENDER SD-941H, SD-951H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-DX5 ของแท้

       ฿690

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-IP1, SP-IP2 ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-IP4, SP-IP5 ของแท้

       ฿690

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-IX5 ของแท้

       ฿690

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-T1, SD-980H ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SPEEDER SP-TH1, HERO-X4 ของแท้

       ฿550

       แท่นชาร์จ SPENDER TC-144G, TC-245G ของแท้

       ฿550
       แบตเตอรี่

        แบตเตอรี่ Spender TC-751H,Spender TC-741H

        ฿750

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร BENISON BS-15 เหมือนแท้

        ฿525

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร BP-210 3FGX

        ฿550

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร BP-264 80FX

        ฿590

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-6 แบตแท้

        ฿590

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร HI-POWER FB-580 เหมือนแท้

        ฿550

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร HI-POWER FB-580 เหมือนแท้

        ฿590

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร Hi-Power FB-6,MS-11,12 เหมือนแท้

        ฿480

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร HYT POWER 245 เหมือนแท้

        ฿650

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร HYT Power245 แบตแท้

        ฿850

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร HYTERA Super246 แบตแท้

        ฿1,590

        แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร IC-3FGX BP-210 1650 mAh

        ฿450