วิทยุสื่อสารเครื่องแดง(คลื่นความถี่ประชาชน)
    วิทยุสื่อสารเครื่องดำ(คลื่นความถี่นักวิทยุสมัครเล่น)
      วิทยุสื่อสารสำหรับการบิน(Air Band)